BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

İnsan Kaynakları

ikİnsan Kaynakları Politikamız;

  • Şirketimiz hedef ve stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek.
  • Çalışan memnuniyetini insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak.
  • Sürekli eğitimlerle kişisel gelişimi desteklemek.
  • Kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından yaşanmasını teşvik etmek.
  • Çalışanların kuruma bağlılığını artırmaktır.

İdealimiz;

    • Çalıştığı kurum ile kendi kariyer planını bütünleştiren, kişisel hedeflerini şirket hedefleri ile aynı paydada buluşturan, yaptığı işler ile şirketine ve ülkesine katma değer yaratan bir topluluğun sürekli gelişim ile devamlılığını sağlamaktır.