BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Çevre Politikamız

eco natureSaykar Enerji olarak, yürüttüğümüz tüm projelerde doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını , uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikamız olarak kabul ediyoruz.

Bu politikamız ile;

  • Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla çalışanlarımıza yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin çevre üzerindeki olası etkilerini kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun yöntemleri kullanmayı,
  • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasalar, mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,

taahhüt ediyoruz.